Tag Archives: enverder

Enerji koridoru ve Türkiye

Enerji koridoru, kavram olarak, bir ülkenin elindeki enerji kaynakları nedeniyle diğer ülkeler nazarında önemli bir stratejik yere sahip olması demektir. Yani biraz daha detaylandırırsak, enerji koridoru olan bir ülke örneğin ülkemiz, Türkiye, elinde diğer enerji ihtiyacı olan ülkeleri cezp edecek ölçülerde enerji kaynağı bulunduran ülkedir.

Bu bakımdandır ki, enerji koridoru sıfatı ülkemiz ve ülkemiz niteliğindeki ( konumu, jeopolitik yapısı, elinde bulunan enerji rezervi… vb) ülkeler anlamında, rahatlıkla kullanılabilecek bir kavram olarak karşımıza çıkar. Enerji koridoru sıfatını taşıyabilen ülkeler, ellerinde bulunan petrol ve doğalgaz rezervleri diğer ülkeler için cazibe haline gelmiş ülkelerdir. Enerji ihtiyacı yüksek, ellerindeki enerji kaynakları yetersiz olan ülkeler ise, bu tip bizler gibi ülkeleri yakın takibe alan ülkelerdir. Amaç bizler gibi ülkelerden yararlanacak enerji stratejileri üretmektir.

Enerji koridoru sıfatı, enerji anlamında zenginlik, bulunamayan enerji kaynakları anlamında elde yer alan enerji fazlası demektir. Bu kavram bir anlamda diğer ülkelere karşı elde bulundurulan bir koz anlamını da taşır. Günümüzde siyasal ve politik önem açısından, enerji koridoru olma anlamında Ortadoğu, Kafkaslar, orta Asya bölgesi çok stratejik bir yere sahiptir. Türkiye’de bu ülkeler arasında yer alır. Bu ülkeler arasında yer almak bir ayrıcalık gibi görünse de, ülke içerisinde bu noktada çok önemli kararların alınması gerekmektedir. Şöyle ki, elde bulundurulan enerji rezervlerini koruma, bu enerji rezervlerinin gelişmesine katkı sağlama, enerji rezervlerinin başka ülkelerin eline geçmesine izin vermeme ve enerji kaynaklarının ülke menfaati için hem maddi hem de manevi anlamda kullanılmasını sağlama gibi etmenler önemlidir. Enerji rezervi anlamında zengin ve jeopolitik önemi olan ülkeler, enerji ihtiyacı olan ülkelerin her zaman radarındadırlar. Bu yüzdendir ki, koruma ve geliştirme çalışmalarına ayrı bir önem vermek gerekir. Enerji ihtiyacı olan ülkelerin tasarladığı çeşitli enerji stratejileri, enerji rezervlerinin tam korumada olması gereğini doğurmuştur. Dünya ülkeleri bu tip ülkeleri radarına almış, bu konudaki hamlelerini yapmak ve enerji rezervini elde etmek isteyen ülkelerdir. Bu sebeple çok sağlam bir enerji kaynak koruması oluşturulmalıdır.

Enverder hakkında

Enerji verimliliği kavramını kısaca şöyle açıklayabiliriz;  tüketilen enerji miktarının, üretimdeki miktar ve kaliteyi düşürmeden, ekonomik kalkınmayı ve sosyal refahı tehdit etmeden en aza indirilmesidir.

Kısaca açıklamış olduğumuz bu kavram yani enerji verimliliği hakkında daha detaylı bir anlatım yapmamız istenirse; gaz, buhar, ısı, hava ve elektrikteki enerji kayıplarını önlemek, çeşitli zararlı doğal atıkların geri kazanımı veya ileri teknoloji ile üretimi düşürmeden enerji talebini azaltması, daha kaliteli ve verimli enerji kaynakları, enerji geri kazanımları gibi enerjinin daha verimli kullanılmasına yönelik düzenlemeler olarak değerlendirilebilir.

Enerji verimliliği anlamında en önemli faktör enerji tasarrufudur. Anlatmaya çalıştığımız enerji tasarrufu kavramı ise; aslında enerji atıklarının değerlendirilmesi ve mevcut enerji kayıplarının önlenmesi yoluyla tüketilen enerji miktarının, kalite ve performansı düşürmeden, burası önemli bir noktadır; “kalite ve performans düşürmeden” minimuma indirilmesi çalışmalarının bütünüdür. Yine enerji tasarrufu kavramı iki biçimde gerçekleştirilmektedir. Birincisi, doğrudan enerji tasarruf eden ev, araba gibi teknoloji anlamında son harika olan ürünleri kullanmak, alışkanlıkları buna yani enerjiyi daha verimli kullanacak biçime göre düzenlemek gibi somut önlemlerden oluşmaktadır. Buradaki önemli olgu ise; enerjiyi verimli kullanmak olmalıdır. İkincisi faktör ise; dolaylı enerji tasarrufu olup, elde bulunulan her türlü ürünün ve metanın daha uzun süre kullanılmasını sağlamak, yeni ürünlerin üretimini azaltmak; enerji tüketimini minimize edecek biçimde yaşam alanları düzenlemek, enerjiyi daha az tüketen teknolojiler kullanmak gibi enerjiyi verime dönüştürecek tedbirlerin tamamıdır.

Bu anlamda, ülkemizde de çeşitli kurum ve kuruluşlar, enerji verimliliği konusunda çalışmalar yapmaktadır. Enerji verimliliği derneği de bu kuruluşlardan biridir. Enerji verimliliği derneği enerjinin etkin ve verimli kullanılabilmesi için farkındalık oluşturmak, bilimsel araştırmalar yapmak ve sonuçlarını kamuoyu ile paylaşarak verimliliği arttırmaktır. Enerji verimliliği derneği güçlü yönetim kadrosu, nitelikli teknik altyapısı ile başarılı kampanyalar yapıp, etkinlikler düzenleyerek toplum üzerinde enerji verimliliği konusunda kısa zamanda farkındalık oluşturmayı hedeflemektedir.

Enerji verimliliği derneği (Enverder) gibi kurum ve kuruluşlar, ülkemizde enerji verimliliği anlamında rehber bir rol oynamaktadırlar. Halkın enerji anlamındaki bilinçlenmesi için çalışmalarını sürdürürler.