Category Archives: Emlak

Turkey’s first and only Mega Yacht Marina is rising in Atakoy

Right next to the mega yacht marina, there will be a convention center,movie theaters, performance arts centers, sports facilities, restaurants, cafes and hotels. The shopping street,with its famous brands, will bring a fresh breath of air for our visitors’ shopping habits.

Residences stand out with their warm and cozy decorations, panoramic sea and marina views, displaying a magnificent panorama of Istanbul and the Prince Islands. At the same time, the offices bring prestige and comfort for business life.

 

 

Atakoy Mega Yacht Marina fills an important gap in Turkey’s tourism infrastructure by transforming the city into a coveted location for yacht tourism.

marina brosur

TACA CONSTRUCTION BREAKS NEW GROUND IN THE EXPO 2016 ANTALYA

TACA CONSTRUCTION BREAKS NEW GROUND IN THE TURKISH CONSTRUCTION INDUSTRY:

VIEWING TERRACE OF THE EXPO 2016 ANTALYA TOWER TO STAND AT 120 METERS

EXPO 2016 Antalya is getting ready to host its guests and visitors from all over the world. This year’s theme is “Flowers and Children,” and the construction of its symbol, the EXPO Tower, will take six months. The viewing terrace, which will accommodate restaurants and cafes, will be built on the ground and, with the help of powerful cranes, will be hoisted to a peak that stands proudly in the air like a flag 120 meters high. TACA Construction is undertaking the construction of this building that will come to symbolize EXPO 2016 and that will be achieved through a technology first of its kind in Turkey.

Taca Tayyar Akkurt

“EXPOs are an attract millions of tourists, and each comes with its own particular symbol. For EXPO 2016 Antalya, we are proud to construct the convention center that will come to symbolize the event: the EXPO Tower. These are the projects that have been given to our care thanks to our reputation for delivering quality projects on time. We are building this 120-meter tower, which will house restaurants and viewing and recreation areas, with the help of construction technology that will be utilized in Turkey for the very first time. This technology has been used in only a handful of buildings in the world. Called the “Eiffel Tower of Turkey,” the Expo Tower will add value both to the city of Antalya and to our tourism industry. It will be a monument that befits Turkey’s first EXPO,” said Tayyar Akkurt, chairman of TACA Construction.

Modelled after the Turkish peony, a plant native to Antalya, and the famous Hadrian’s Gate located in Antalya’s old town, the EXPO Tower, with a height of 120 meters, will be opened on April 23, 2016.

ABOUT TACA

Mecit Akkurt, after completing his graduate studies in construction engineering in the UK, returned to Turkey and founded Akkurt Construction Company. He has completed several high profile projects both in Turkey and abroad. By 1988, he took over the company from his father, Tayyar Akkurt, and renamed it to TACA Construction. He continues to lead the firm to this day through his commitment to quality, high-speed production methods and his customer-focused approach. TACA Construction ranks 198th in the world in the construction industry. TACA Construction builds massive structures such as hotels, hospitals, convention centers, and shopping malls in the Middle East and Africa. It has international partners and offices in the United States, Libya, Algeria, Qatar, Saudi Arabia, and the United Arab Emirates.

Yeni emlak projelerinin sektöre katkısı

Yeni emlak projeleri bir ülkenin emlak sektörünün yenilenmesi ve dolayısıyla ekonomiye yeni girdiler sağlanması anlamına gelir. Yeni emlak projeleri geliştiren bir ülke global anlamda da önemli bir mesafe katetmiş olur. Yeni yaşam projeleri adı altında sunulan her türlü yeni emlak çalışması ülke ekonomisine dolaylı bir katkı anlamını taşır. Bu katkı, şehir planlama çalışmaları, şehir düzenleme faaliyetleri, yenilikçi emlak sektörü faaliyetleri gibi faaliyetleri yoğunlaştırarak sadece ülkemizde değil dünya genelindeki tüm çalışmalarda da ekonominin gelişmesine katkı sağlaması demek olup, faaliyetlerin bu alana kayması sonucundaki artan gelişimini sürdürmesi demektir.

Yeni emlak projeleri oluşumunda dikkate alınması gereken, emlak vergisi hususu da önemli bir yer teşkil etmekte, yeni emlak kanununda ( 2014 ) yer alan en önemli giriş maddelerini noktası virgülüne verelim;

Mevzu

Madde 1

  • Türkiye sınırları içinde bulunan binalar bu Kanun hükümlerine göre Bina Vergisine tabidir.

Bina Tabiri

Madde 2

  • Bu Kanundaki bina tabiri, yapıldığı madde ne olursa olsun, gerek karada gerek su üzerindeki sabit inşaatın hepsini kapsar. Bu Kanunun uygulanmasında Vergi Usul Kanununda yazılı bina mütemmimleri de bina ile birlikte nazara alınır. Yüzer havuzlar, sair yüzer yapılar, çadırlar ve nakil vasıtalarına takılıp çekilebilen seyyar evler ve benzerleri bina sayılmaz.

Mükellef

Madde 3

  • Bina Vergisini, binanın maliki, varsa intifa hakkı sahibi, her ikisi de yoksa binaya malik gibi tasarruf edenler öder. Bir binaya (4751 sayılı Kanunun 6/B maddesiyle değişen ibare Yürürlük: 9.4.2002) paylı mülkiyet(*) halinde malik olanlar, hisseleri oranında mükelleftirler. (4751 sayılı Kanunun 6/B maddesiyle değişen ibare Yürürlük: 9.4.2002) Elbirliği mülkiyette(**) malikler vergiden müteselsilen sorumlu olurlar.

Daimi Muaflıklar

Madde 4

(2536 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle değişen fıkra) Aşağıda yazılı binalar, kiraya verilmemek (5228 sayılı Kanunun 59/14 maddesiyle değişen ibare, Yürürlük:31.07.2004) (24.11.1994 tarihli ve 4046 sayılı

  • Kanun kapsamında yapılan işletme hakkı devirleri hariç) şartıyla Bina Vergisinden daimi olarak muaftır.

İşte yeni emlak projeleri bu kanun kapsamında düzenlenmeli ve geleceğe taşınacak yenilikçi projeler olmalıdır.